Volám sa Marek Mečár a som zakladatel spoločnosti ApsProjekt ktorá existuje od roku 2004. Ateliér poskytuje komplexné služby v oblasti architektúry a projektovania stavieb.

Vyštudoval som odbor architekúra a pozemné stavby na stavebnej fakutle STU v Bratislave.
Už počas štúdia a po jeho ukončení som 3 roky pracoval ako projektant v spoločnosti Konstrukt plus so sídlom v Bratislave.
Rok potom som pracoval ako designer u belgického developera spoločnosti Immo Industry Group, ktorá sa špecializovala na priemyselné stavby a parky. Po odchode z tejto spoločnosti pracujem samostatne vo vlastnom ateliéry.

Od roku 2007 som členom slovenskej komory stavebných inžinierov.