CITYGATE BRATISLAVA r.2007

Digitálne zameranie a spracovanie kompletnej dokumentácie skutkového stavu objektu CITYGATE (bývalá VUB) Námestie SNP v Bratislave.