Výber z pojektov rodinných domov

Prestavba rodinného domu Nitra


Rodinný dom Oponice, okres Topoľčany


Rodinný dom a stodola Prusy, okres Bánovce nad Bebravou


Rodinný dom Topoľčany, okres Topoľčany
( Pôdorys 1pp) ( Pôdorys 1np) ( Pôdorys 2np)


Rodinný dom Veľký Biel, okres Senec
( Pôdorys 1np) ( Pôdorys 2np)


Rodinný dom Topoľčany, okres Topoľčany


Rodinný dom Ripňany, okres Topoľčany
( Pôdorys 1np)


Rodinný dom Hrubá Borša, okres Senec


Rodinný dom Hlohovec
( Pôdorys 1np)


Rodinný dom Jacovce
( Pôdorys 1np)


Rodinný dom Tovarníky, okres Topoľčany (viac info)


Rodinný dom Gabčíkovo


Rodinný dom Borský Mikuláš


Rodinný dom Norovce, okres Topoľčany (viac info)


Rodinný dom Chynorany
( Pôdorys 1np) ( Pôdorys 2np)


Rodinný dom Kovarce, okres Topoľčany
( Pôdorys 1np)


Rodinný dom Urmince, okres Topoľčany
( Pôdorys 1np)


Rodinný dom Tovarníky
( Pôdorys 1np) ( Pôdorys 2np)


Rodinný dom Malinovo


Rodinný dom Čakajovce


Rodinný dom a garáž Kovarce


Rekonštrukcia a prestavba Rod. domu Závada, okres Topoľčany (projekt pre SP a RP)


Rodinný dom Chynorany, okres Partizánske


Rodinný dom Tovarníky, okres Topoľčany


Rodinný dom Výčapy Opatovce, okres Nitra


Rodinný dom Kovarce, okres Topoľčany


Rodinný dom Lužianky, okres Nitra


Rodinný dom Oponice prestavba


Rodinný dom Tovarníky, okres Topoľčany